My my My my
 
 
 
 
 
 
  Field A Field B Field C Field D Pool 1 Pool 2 Fields
8:00 17 V 18 19 V 20 21 V 22 23 V 24 1 Greenwich Red 17 Bronxville 3 Blue Turf
8:30 25 V 26 27 V 28 29 V 30 31 V 32 2 Bronxville 4 White 18 Yorktown Green Turf
9:00 24 V 22 20 V 18 21 V 23 17 V 19 3 Pelham 4 19 Fox Lane  Turf
9:30 32 V 30 28 V 26 25 V 27 29 V 31 4 Greenwich White 20 Millbrook Turf
10:00 23 V 22 24 V 21 18 V 19 17 V 20 5 Brooklyn 21 Briarcliff  
10:30 31 V 30 32 V 29 26 V 27 25 V 28 6 Bronxville 4 Blue 22 Hilcrest  
11:00 19 V 21 20 V 23 18 V 24 17 V 22 7 New Fairfield 4 23 Somers  
11:30 28 V 31 25 V 30 26 V 32 27 V 29 8 Bronxville Grey 24 John Jay White  
12:00 Break   Break   9 Pawling 25 Harrison White  
12:30   Break   Break 10 DOC'S NYC Blue 26 Putnam Valley  
1:00 1 V 2 3 V 4 5 V 6 7 V 8 11 Pelham 3 27 Yorktown White  
1:30 9 V 10 11 V 12 13 V 14 15 V 16 12 Brewster 28 John Jay Silver  
2:00 1 V 5 2 V 7 4 V 8 3 V 6 13 Mahopac 29 Carmel  
2:30 9 V 13 10 V 15 12 V 16 11 V 14 14 DOC'S NYC Gold 30 Bronxville 3 White
3:00 1 V 6 2 V 3 4 V 7 5 V 8 15 New Fairfield 3 31 Harrison Maroon  
3:30 9 V 14 10 V 11 12 V 15 13 V 16 16 North Salem 32 Stamford  
4:00 1 V 8 2 V 5 4 V 6 3 V 7      
4:30 9 V 16 10 V 13 12 V 14 11 V 15